Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Miejsko-Gminna Bliblioteka

Publiczna w Glinojecku

Nowości

Zaprzyjaźnione

glinojeck 
 gok
 glinojeck info
 fb-art

KONKURS POETYCKI PT. "WIERSZ O MIEŚCIE GLINOJECK"

 

pioro 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku

oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku

ogłaszają konkurs poetycki pt. „Wiersz o Mieście Glinojeck"

 

 

 

Regulamin konkursu

 

1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku.

2. Celem konkursu jest:

rozwijanie twórczości literackiej,
popularyzacja czytelnictwa,
promocja uzdolnionych twórców Miasta i Gminy Glinojeck poprzez publikację nagrodzonych i wyróżnionych utworów na stronie internetowej Gminy Glinojeck w zakładce Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku.
3. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Glinojeck w wieku od lat 10.

4. Temat pracy konkursowej - wiersz o tematyce związanej z miastem Glinojeck oraz z obchodami XX rocznicy nadania praw miejskich dla Glinojecka.

5. Miejsce i termin składania prac: Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku oraz w oddziałach zamiejscowych biblioteki w Ościsłowie i Woli Młockiej do 05.06.2013 r.

6. Uczestnik może zgłosić do konkursu jeden utwór.

7. Konkurs jest anonimowy. Utwór powinien być podpisany jedynie pseudonimem autora. W osobnej zamkniętej kopercie opatrzonej pseudonimem (tym samym, którym podpisany jest wiersz) należy dołączyć kartę z danymi autora. Dane powinny zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail, jeśli takowy posiada).

8. Prace będą oceniane przez komisję konkursową w 3 kategoriach wiekowych:

Dzieci 10-14 lat
Młodzież 15-18 lat
Dorośli bez ograniczeń wiekowych
9. Prace złożone do konkursu przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

10. Składając wiersz do konkursu uczestnik potwierdza, że zgadza się z Regulaminem.

11. Laureatom zostaną przyznane dyplomy i nagrody wręczone podczas Festynu „Wianki 2013" w dniu 22 czerwca 2013 roku.

12. Uczestnik konkursu, którego praca zostanie nagrodzona lub wyróżniona powinien odebrać nagrodę osobiście. Nieodebrane nagrody będą traktowane, jako rezygnacja z nagrody.