Raporty dostępności   
 IKONA PDF  IKONA PDF  IKONA PDF
MGBP Glinojeck   FB Ościsłowo   FB Wola Młocka  
Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku obowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.mgbpglinojeck.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-03-13

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktorów serwisu – pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:

- Pochodzą z różnych źródeł;

- Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.

- Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.

- Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

- Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Oświadczenie sporządzono: 2021-03-22

Oświadczenie zaktualizowano: 2022-01-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Glinojecku.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, regulacji wielkości czcionki, opcji wysokiego kontrastu oraz głosowego odczytywania tekstu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba do kontaktu: Urszula Wróblewska (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: (23) 6742967). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo.

Dostępność architektoniczna:

1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku, ul. Ciechanowska 8D; 06-450 Glinojeck

Dla użytkowników Biblioteki dostępne jest jedno wejście od ul. Ciechanowskiej. Lokal znajduje się na parterze w pomieszczeniach zaadoptowanych na bibliotekę, wydzielonych z budynku szkoły podstawowej. Zastosowany jest podjazd z barierką dla wózków inwalidzkich i wózków z małymi dziećmi. Na 3 stopniach stosuje się szyny podjazdowe. Wnętrze lokalu bibliotecznego składa się z dwóch pomieszczeń z księgozbiorem o wolnym dostępie do półek dla Czytelników oraz pomieszczeń administracyjnych. Lokal jest dostosowany tak aby mogła przejechać osoba na wózku.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny. Brak informacji dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przy budynku znajduje się parking z którego mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

- zapewnienie komunikacji z Biblioteką na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami - pracownik schodzi do Czytelnika z niepełnosprawnością ruchową.

2. Filia Biblioteczna w Ościsłowie, 06-452 Ościsłowo 81

Biblioteka znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej w Ościsłowie. Dla czytelników dostępne jest jedno wejście po schodach od strony lokatorskiej. Biblioteka usytuowana jest na I piętrze, niedostępnym dla wózków inwalidzkich. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny. Brak informacji dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przy budynku znajduje się szkolny parking zktórego mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

- zapewnienie komunikacji z Biblioteką na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami - pracownik schodzi do Czytelnika z niepełnosprawnością ruchową.

3. Filia Biblioteczna w Woli Młockiej, Wola Młocka 32, 06-450 Glinojeck

Biblioteka znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Młockiej. Dla czytelników dostępne jest osobne wejście po schodach od bocznej strony szkoły. Biblioteka usytuowana jest na piętrze szkoły, niedostępnym dla wózków inwalidzkich. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny. Brak informacji dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak parkingu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

- zapewnienie komunikacji z Biblioteką na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami - pracownik schodzi do Czytelnika z niepełnosprawnością ruchową.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 02 kwiecień 2021 06:42 Urszula Wróblewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 kwiecień 2021 08:29 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 07 kwiecień 2021 05:32 Urszula Wróblewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25 styczeń 2022 22:30 Urszula Wróblewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25 styczeń 2022 23:14 Urszula Wróblewska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 luty 2022 13:11 Urszula Wróblewska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 luty 2022 13:18 Urszula Wróblewska