SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Korespondencja

Korespondencję do MGBP w Glinojecku należy kierować na adres:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku

ul. Ciechanowska 8D

06-450 Glinojeck

Osobiście pisma należy składać w Wypożyczalni.


Skargi i wnioski

Skargi i wnioski przyjmuje i rozpatruje Kierownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Glinojecku.
Sprawy związane z wypożyczaniem, zamawianiem i prolongatą wypożyczonych materiałów bibliotecznych należy załatwiać bezpośrednio w placówkach udostępniania Biblioteki.
Wszelkie pisma, podania i wnioski należy składać w Wypożyczalni Biblioteki.
Szczegółowych informacji na temat sposobu załatwiania spraw udziela pracownik biblioteki.
Wszystkie skargi i wnioski pisemne podlegają rejestracji w dzienniku korespondencji przychodzącej.
Skargi i wnioski są załatwiane niezwłocznie, nie później niż w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Informacja o sposobie załatwienia pisemnej skargi lub wniosku przekazywana jest pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od daty wpływu do Biblioteki.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 02 kwiecień 2021 06:33 Urszula Wróblewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 kwiecień 2021 08:28 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25 styczeń 2022 22:00 Urszula Wróblewska