PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwijaniu kultury.

Do podstawowych zadań biblioteki w szczególności należy:

  1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

  2. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

  3. Tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych księgozbioru bibliotecznego.

  4. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami oraz organizacjami społecznymi w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej.

  5. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz popularyzacji książek i czytelnictwa.

  6. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokojenia potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Gminy oraz realizację ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 02 kwiecień 2021 06:24 Urszula Wróblewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 kwiecień 2021 08:27 Super User