TRYB DZIAŁANIA JEDNOSTKI

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku realizuje zadania własne Miasta i Gminy Glinojeck w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej. Biblioteka działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z póżn. zm.).

  • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.).

  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446z późn. zm.).

  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolityDz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

  • Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Glinojecku nadanego Uchwałą Rady Miejskiej w Glinojecku Nr XV/147/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Glinojecku oraz Uchwały nr XVI/160/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Glinojecku.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 02 kwiecień 2021 06:27 Urszula Wróblewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 kwiecień 2021 08:27 Super User