STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA PODMIOTU.

Własność samorządowa Gminy Glinojeck.

MAJĄTEK, ZASADY FUNKCJONOWANIA

Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w ustawie o finansach publicznych.

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy sporządzony przez Kierownika Biblioteki.

Obsługę finansowo- księgową Biblioteki prowadzi Referat Finansowy Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck.

Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy Glinojecki otrzymuje corocznie dotację w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w tym utrzymanie i remonty obiektów, realizacji inwestycji oraz wskazanych zadań i programów.

Budżet Biblioteki może być wzbogacony środkami przekazywanymi na działalność biblioteczną w formie fundacji, dotacji celowych, darowizn wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne, dochodami własnymi oraz środkami uzyskanymi z funduszy Unii Europejskiej i innych programów pomocowych.

Dotacja z budżetu gminy w 2020 roku: 260 000 zł, dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup zbiorów 5 250 zł.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 02 kwiecień 2021 06:29 Urszula Wróblewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 kwiecień 2021 08:28 Super User