ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

Kierownik – Urszula Wróblewska

Kieruje działalnością Biblioteki, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i odpowiada za jej właściwe funkcjonowanie. Zatrudnia, awansuje i zwalnia pracowników Biblioteki, zarządza filiami bibliotecznymi.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 02 kwiecień 2021 06:22 Urszula Wróblewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 kwiecień 2021 08:27 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 kwiecień 2021 11:12 Super User